Saturday, May 4, 2013

Growing and dreaming


Team Nikolovski and especially Mr Nikolovski is dreaming of our own homegrown tomatoes. Project growing tomatoes is on going. Granddad Sven-Hugo has been consulted. Pots, soil and plants has been bought. We spent a couple of evenings last week and planted and arranged our growing corner on the balcony. Mr Nikolovski has taking great pride in watering, talking to the plants and moving them around to get as much sun as possible. To increase our chances for nice red tomatoes Mr Nikolovski decided to buy organic super growing pellets. The pellets has generously been put in all the pots.

Team Nikolovski och framförallt Mr Nikolovski drömmer om egna hemodlade tomater. Sagt och gjort, projektet odla egna tomater har påbörjats. Morfar Sven-Hugo har konsulterats. Krukor, jord och plantor har inhandlats. Under ett par kvällar förra veckan har vi planterat och fixat och donat på balkongen. Mr Nikolovski har tagit stor stolhet i att vattna, prata och flytta runt plantorna för att ge dem så mycket sol som möjlgt. För att ytterligare öka chanserna för fina röda goda tomater kom han hem med ekologiska näringspellets. Dessa pellets har generöst fördelats mellan krukorna.

After a short while a not so pleasant smell started to spread around the balcony. Great now the whole balcony smells of chicken shit... I am hoping it will be worth it.

Med näringspellets spred sig en hemsk doft över hela balkongen och säkert i hela området.. En härlig doft av kycklingskit..


No comments:

Post a Comment