Thursday, October 18, 2012

My visa thoughts


I am writing my thoughts regarding that Sweden together with Germany, Belgium, Holland & Luxembourg has asked to reintroduce visa for Macedonian citizens. For some for me unknown reasons they want to cancel the visa-free agreement that was introduced in December 2009, where Macedonian citizens are able to travel within the Schengen area up to three months without visa. This is on the top of all the news in Macedonia, but on Swedish sites I cant find a word about this never mind any explanations. Why no information and what is the reason for this reintroduction? Sweden is claiming to support Macedonia in their development and also to in the future be able to be integrated into EU withing the future. With this background it is even more strange that Sweden now is building walls for this European country and its two million citizens, the word is nothing but hypocrisy.
 

Varför dessa murar ?

Varje tidning och nyhetssändning i Makedonien diskuterar i dagarna att Tyskland, Luxemburg, Holland, Belgien och Sverige har ansökan till en instans i EU om att återinföra krav på visum för makedonska medborgare som vill resa till dessa länder. De vill alltså häva viseringsfri  inresa för makedonska medborgare för vistelse inom Schengenområdet upp till tre månader som infördes i december 2009. Detta är inte bara märkligt, upprörande utan även oroande.  Vadan detta ?
Information om vad som föranleder dessa fem länders ansökan att vilja exkludera ett europeiskt land under uppbyggnad, framgår inte.  Det som är än mer skrämmande är att jag kan inte få fram någon information om detta ärende från svenskt håll. Jag har googlat och letat både här och där men hittar ingen information varför Sverige har bestämt att driva denna process mot makedonska medborgaresrättigheter. Det förvånar mig mycket då Sverige annars bedriver en mycket generös invandringspolitik. Det öppnas upp och släpps in och skapas kaos både här och där, men det ska vi inte prata om och absolut inte ifrågasätta. Samtidigt har nu alltså någon/några beslutat att bygga murar för ett Europeiskt land att komma och hälsa på. Att makedoniens två miljoner invånare är ett sådant besvär för Sverige att de måste vidta dessa åtgärder är nyheter för mig. Vem har beslutat om detta och på vilka grunder undrar jag och varför kan jag inte hitta någon information?
 Jag läser på svenska regieringskansliets hemsida att  ”Sverige stödjer Makedoniens EU-närmande och delar EU-kommissionens bedömning att landet är redo att påbörja medlemskapsförhandlingar”.  Det går även att läsa att Sveige under flera år har lett ett utvecklingssamarbete med Makedonien för att främja samhällsförändringar, bekämpa fattidom och påskynda EU-intergrationen.
UD:s rapport om mänskliga rättigheter 2011 belyser att Makedonien på inrådan av EU har nogranna gränskontroller för att minska missbruket av viserigsfriheten till västra Europa och söka asyl. Siffror visar att andelen romer som sökte asyl under 2011 har minskat väsentligt sedan 2010. För att sätta siffror på detta går det att läsa på makedonska nyhetssidan time.mk att av 880 asylansökningar  2011 beviljades endast totalt 4 personer asyl i Sverige.  Statistiken visar alltså att utvecklingen går i rätt riktining och att det är ett icke problem, men ändock vill Sverige nu försvåra rörligheten och utbytet för makedonska medborgare.
Jag skäms över den svenska hypokratin. Det pratas om samarbeten och mänskliga rättigheter . Samtidigt bakom kulisserna  jobbas det flitigt med att exkludera människor och dess mänskliga rättigheter.

No comments:

Post a Comment