Friday, November 30, 2012

Illustration Friday: Whiskers

On the topic whiskers.
 This little cat family is enjoying their first snow. 
They are watching snow-flakes after snow-flakes covering the city in the late evening.

På teamat morrhår
Denna lilla kattfamilj sitter på första parkett och ser den första snön falla över staden. 
Det är kväll och även om katter egentligen inte gillar vatten är det magiskt att se snöflinga efter snöflinga falla för allra första gången. 

No comments:

Post a Comment