Wednesday, December 12, 2012

All about waiting 2

Waiting for next meal
A  gang of cats from the neighborhood are collected around the a bird-feeder.
They are focused and have a lot of patience.
They are waiting for the right moment to come...

I väntan på nästa måltid
Ett gäng katter har samlats under det längst sittande fågelbordet i området.
De är fokuserade som bara en katt kan vara.
Tålamod är deras förstanamn.
Väntar man på något gott kan man inte vänta för länge...

No comments:

Post a Comment