Saturday, December 15, 2012

All about waiting 6

Waiting for your turn 
Who got there before you?
How long will it take? 
You are in need
Be patient and wait and try not to pee yourself!!

Att vänta på sin tur
Vem är där inne?
Hur lång tid kan det ta? 
Du har behov att uträtt
Ha tålamod, vänta och undvika att kissa på dig!! 

No comments:

Post a Comment