Wednesday, December 12, 2012

All about waiting topic


 
I am focused on waiting and being patient, therefor is also my sketches influenced... 
I will continue working on different waiting stories for a bit longer, I guess...
Patiently waiting...

Jag har fullt fokus på att vänta och ha tålamod, därför är även mina teckningar influerande.
Jag antar att jag kommer att fortsätta med olika vänta historier ett tag till..
Tålmodigt väntar jag...

No comments:

Post a Comment