Wednesday, December 5, 2012

Xmas, recession and unemployment
Recessions also affects the Christmas spirit in many ways.
This year one group is especially affected, the Christmas Angels
A series of layoffs and an increase level of unemployment has hit these Xmas figures.

The Angels traditional tasks around Christmas is to spin round and round the angels chimes and to decorate the Christmas tree, but this year those jobs has gone to Santas and ginger cookie men. 
It is facts that the Christmas decoration are increasingly dominated by men. Christmas feminists rage against this development and is currently having crisis talks to come up with a plan to break this trend.

Jul, lågkonjunktur och arbetslöshet 

Lågkonjunkturer drabbar även julen på många sätt.
Just i år är det en grupp som är extra drabbade, Julens änglar. 
En rad varsel och en allt högre grad av arbetslöshet har drabbat dessa glädjespridare.

Änglarnas traditionella arbetsuppgifter såsom dansa runt runt i änglaspelen och att dekorera julgranarna har i år gått till tomtarna och pepparkaksgubbarna. Att juldekorationerna har blivit alltmer mansdominerade är ett faktum med kulörta kulor, bockar och gubbar hit och dit. Julfeministerna rasar mot denna utveckling och sitter just nu i krissamtal för att komma upp med en plan för att bryta denna trend.

 

No comments:

Post a Comment