Friday, December 14, 2012

All about waiting 5

Behind closed doors
Patience is to wait just by the door
Every sound, every movement can be a door opener

Bakom stängda dörrar
Väntar jyckar spänt men tålmodigt
Varje ljud eller rörelse kan vara en dörr öppnare


No comments:

Post a Comment